Kuninga kool paistis demokraatia päeva konkursil silma

Anu Villmann

Eesti ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate seltsi ja tarbijakaitseameti välja kuulutatud üle-eestilisele demokraatia päeva loomekonkursile laekus enim töid Pärnu Kuninga tänava põhikooli ja Saku gümnaasiumi õpilastelt.

Sügisel alanud ja äsja lõppenud võistluse eesmärk oli utsitada õpilasi kohalikus poliitikas aktiivsemalt kaasa mõtlema, toetada koolides aineõpetust ja ainetevahelist lõimumist ning kujundada noortes teadlikumat tarbimiskultuuri.

Õpilastelt oodati võistlusele erinevaid töid. Näiteks võisid lapsed teha “Minust algavad lahendused“ teemal fotolavastuse või installatsiooni jäädvustades kodukohas probleemseid paiku, kirjeldades probleemi sisu ja pakkuda lahendamiseks välja oma nägemuse.

Võis ka kirjutada essee teemal „Kuivõrd tagab turumajandus ühiskonna jätkusuutlikkuse?“ või koostada näiteks lauamängu nimega „Sammud demokraatia arengus“.

Kokku toimus viis erinevat võistlust, osavõtnute paremikud valiti välja eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme arvestuses.

Kuninga kooli lastel läks loomekonkursil väga hästi.

Võistluse “Minus algavad lahendused” pani kinni Kuninga kooli üheksanda klassi õpilase Franz-Joosep Puki töö. Sama mõõduvõtu kolmandale kohale tulid Kuninga kooli üheksandikud Anastassia Beloussova ja Lee Kütt ning kuuendas klassis õppiv Märt Tammearu.

Teemal „Rahvas – kõrgeima võimu kandja“ fotolavastuse või installatsiooni teinute seas tuli põhikooli arvestuses esikohale Kuninga kooli 7. klassi õpilase Walter Harold Veedla kollaaž valimisplakatitest.

Vaata lisaks ka

A-klasside lastel on külas teraapiakoer

 A- klasside lastel on külas teraapiakoer Märtsis- aprillis on meie kooli kutsutud teraapiakoer Pimmu oma …