Our Cultures – Our Treasures

Meie kultuurid – meie rikkus

Projekti algus: 01.09.2020
Projekti lõpp: 31.08.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve meie koolil: 31 835 eurot
Projekti sihtgrupp: 1.-6.klassi õpilased ja klassiõpetajad; oskusainete ja inglise keele õpetajad

Projektipartnerid:

 • Sloveenia, Rače – Osnovna šola Rače
 • Kreeka, Edessa – 4o Dimotiko Sholio Edessas
 • Portugal, Assoori saared, Terceira saar, Angra do Heroísmo – EBI Francisco Ferreira Drummond
 • Hispaania, Ferrol – CEIP Cruceiro de Canido

Projekti sisu ja eesmärgid:

Antud projekt arenes välja samateemalisest eTwinningu projektist, mis viidi antud partneritega läbi 2019/2020 õppeaastal.

Projekti peamised eesmärgid:

 • Euroopa kultuuripärandi väärtustamine hariduse, elukestva õppe, formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise, sotsiaalsete oskuste arendamise, kultuurialase silmaringi avardamise ning mitmekülgsuse austamise kaudu
 • Õpilaste sotsiaalse lõimumise soodustamine nii kohalikul kui Euroopa tasandil, vähemate võimalustega ning õpiraskustega laste kaasamine
 • Kultuurilise teadlikkuse ja tolerantsuse õpetamine/arendamine õpilastes

Kultuuripärandi osas keskendutakse antud projektis iga partnerriigi rahvatantsule ja -muusikale, tähtsamatele vaatamisväärsustele ja muuseumidele, olulisematele muinasjuttudele ja legendidele ning köögikunstile.

Projekt aitab arendada ka õpilaste võõrkeele- ja digipädevusi.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Partnerriikide kultuuripärandit tutvustav DVD ja eRaamat
 • CD parterriikide muusika ja lastelauludega
 • CD partnerriikide rahvuskeelte baastunniga
 • Projektinädalate raames avatud töötoad õpetamaks partnerriikide rahvustantse, tutvustamaks rahvustoite ja esitlemaks tähtsamaid legende, muinasjutte või muistendeid
 • Virtuaalne projektitöö eTwinningu keskkonnas
 • Õpilaskesksete meetodite laiem kasutamine ja heade praktikate jagamine partnerkoolide vahel (õuesõpe, tandemõpe, avastusõpe, projektipõhine õpe, CLIL ehk Content and Language Integrated Learning)
 • Mitmekeelsed muinasjuturaamatud õpilaste illustratsioonidega
 • Turismiteatmikud lastelt lastele
 • Partnerriikide kunsti tutvustav isetehtud kalender
 • Partnerriikide arhitektuuri tutvustavad näitused koolides
 • Projekti nähtavaid tulemusi tutvustav päev koolis

Mobiilsused ehk projektilähetused:

 • juuni 2022: Eesti – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • märts 2022: Portugal – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • oktoober 2022: Hispaania – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • oktoober 2021: Sloveenia – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele
 • mai 2023: Kreeka – lühiajaline õpilasgruppide vahetus + õpitegevus õpetajatele

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Projektinädala korraldamine veebruaris 2021 (õpetajad + õpilased)

Õpilastele: rahvatantsude, regilaulu ja kandle õpetamine; Eesti rahvustoitude valmistamine; Eesti muistendi, legendi või muinasjutu tutvustamine; Pärnu Muuseumi ja Eesti Rahva Muuseumi ning Laulupeo Muuseumi külastus Tartus

Õpetajatele: meie kooli heade kogemuste ja tugevuste jagamine (loovuse arendamine, koostöö Kunstide Majaga, tugevad tugisüsteemid, õppenõustamine, IKT vahendite lõimimine õppetöös kultuuriteemade käsitlemisel)

 • Partnerriikide arhitektuuri tutvustava fotoalbumi ja slaidiesitluse koostamine

Projekti jaoks on loodud ühine koduleht: vaata siit

Lisaks kajastame meie kooli tehtud tegemisi ka siin.

Meie õpilaste loodud turismiteatmik Eesti ja Pärnu kohta:

Ühistööna valminud aasta traditsioonide veebiraamat:

Artikkel infoportaalis Kylauudis.ee (2.11.2021) “Pärnu Kuninga kooli hübriidvormis lähetused” – vaata siit.

Sloveenia muinasjutu “Sussihoidja kass/Slipper Keeper Kitty”dramatiseering:

1.s klassi kunstiprojekt:

4.c klassi kunstiprojekt:

Kajastus Õpetajate Lehes (10.06.2022): Projektipartnerid: teie lapsed tunnevad oma rahvakultuuri

Magustoidu tegemise video:

Kaerajaani õpetus:

Erasmus+ nädal mängude õpetus:

Partneritele regilaulu tutvustamine:

Portugalis Salga lahingu läbimängimine:

Assooride lähetusel Portugalis mängisime läbi Salga lahingu, mille käigus ründas hispaania merevägi Terceira pealinna Angra do Heroismot. Lahing toimus 1581. Lahing on tuntud selle poolest, et Portugali võitu aitas saavutada veisekari, mis hispaanlastele peale aeti. Videos on ka näha koduperenaisi, kes esimese luuresalga ära ajasid.

Videokokkuvõte Eestis toimunud lähetusest 30.05 – 03.06.2022: