Read and write together to travel across the 21st-Century Europe

2018/19 ja 2019/20 õppeaastal osaleme ERASMUS+ projektis “Read and write together to travel across the 21st-Century Europe”.

Projekt kestab: 01.09.2018-31.08.2020
*Seoses ülemaailmse koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga lükkus projekti lõpp veebr. 2021.

Koordinaator:
Ecole élémentaire publique Benoit, Arles, Prantsusmaa

Teised partnerid:
5th Primary School of Heraklion Crete, Heraklion, Kreeta/Kreeka
C.E.I.P. Profesor Tierno Galván, Granada, Hispaania

Projekti sihtgrupp: I-II kooliaste, neis õpetavad õpetajad

Projekti eesmärgid:
* erinevat tüüpi lugemisoskuste arendamine
* õpilastest aktiivsete Euroopa kodanike kujundamine (avatus, tolerantsus)
* 21. sajandil oluliste oskuste – koostööoskus, digipädevused – arendamine
* innovaatiliste õpetamismeetodite jagamine ja rakendamine

Projektitegevused ja -tulemused:
* eRaamat projekti käigus käsitletud uuenduslikest õpetamismeetoditest IT-pädevuste ning lugemisoskuste arendamiseks
* ühiskirjutamise teel sündinud (muinas)jutud (õpilaste ühistöö)
* näidendid koolides (partnerriikide muinasjuttude ja muistendite põhjal)
* näitused koolides (inspireerituna partnerriikide kunstist, rahvuslikust käsitööst jne)
* veebipõhine õpilasajakiri
* advendikalender
* retseptide järgi partnerriikide tüüpiliste toitude valmistamine
* laatadel partnerriikidele omaste küpsetiste müümine heategevuslikul eesmärgil
* Euroopa päeva karneval (lemmiktegelased ja –isikud partnerriikidega seoses)
* külalisõpetajad partnerkoolidest
* õpetajate täiendkoolituse korraldamine, täiendkoolitustel osalemine partnerkoolides

Projektilähetused (rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused):
* oktoober-november 2018 Eesti: IKT-vahendite lõimimine õppetööse I-II kooliastmes
* märts 2019 Prantsusmaa: FLC Future Classroom Lab) meetod ja lugemisstrateegiate õpetamine (4 õpetajat meie koolist)
* oktoober 2019, Hispaania: Lugemisoskus mitmekeelses kontekstis ja CLIL (Content and Integrated Learning) metodoloogia (4 õpetajat meilt)
* märts 2020 Kreeka: Projektipõhine õpe ja digitaalsed vahendid lugemisoskuse arendamiseks ning koostöö õpetamiseks (4 õpetajat meilt)

TEHTUD TEGEMISED
(klõpsa lingil)

* ühiskirjutamise teel sündinud muinasjutt

* LipDub video

* e-kultuuriteatmik (ühistöö riikide vahel)

* Projekti TULEMUSED (klikka)

* Meediakajastus Õpetajate Lehes