Projekt “Noored teadlased” 2018 – 2021

Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” oli avatud 28. juunist kuni 2. oktoobrini 2017.

Antud taotlusvoorus laekus Innovele 50 projektitaotlust, millest 44 suunati hindamisele. Hindamistulemuste põhjal rahastati 12 taotlust toetuse kogusummas ligi 1,98 miljonit eurot.

Toetuse saaja asukohaga Pärnumaal on rahastatud kaks projekti.

Pärnu Vanalinna Põhikooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Pärnu Kuninga tänava Põhikooli koostööprojekt „Noored teadlased“ rahastatakse täies mahus (198 627,97€)

Koostööpartnerina  on projekti kaasatud ka Sütevaka Humanitaargümnaasium.

Projekti käigus soetatakse loodusainete labori seadmed – mikroskoobid, andurid, mõõturid jmt, mis võimaldavad loodusainete tundides teoreetilise õppe asemel läbi viia praktilist õpet.

Seadmeid jagatakse rotatsiooni käigus nelja kooli vahel.

Projekti tegevuste periood on 01.2018 – 05. 2021. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalond.


Toetuse andmise eesmärk oli suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine” (28.06- 02.10.2017) toetuse saajad leiab SIIT

el_sotsiaalfond_horisontaalne-300x158