„TODAY ALONE, TOMORROW IN A TEAM!“ – CREATIVE LEARNING FOR AN INCLUSIVE SCHOOL

„Täna üksi, homme meeskonnas!“ – Loominguline õppimine kaasavas koolis

Projekti algus: 01.09.2019

Projekti lõpp: 31.08.2021

Projekti ametlik keel: inglise

Projektipartnerid:

 • Rumeenia, Buzau – Scoala Gimnaziala Magura
 • Põhja-Makedoonia Vabariik, Kicevo – OOU „Kuzman Josifoski-Pitu“
 • Itaalia, Siracusa – I.C. „V. Brancati“
 • Türgi, Acipayam/Denizli – Cumhuriyet Ortaokulu
 • Hispaania, Zaragoza – Instituto de Educación Secundaria Avempace

Projekti sisu ja eesmärgid:

2018. a-l avaldatud World Economic Forum’s Future of Professions Report järgi tuleks tänasel päeval arendada oskusi, mis eristavad meid robotitest: meeskonnatööoskus, erinevate probleemide lahendamise võime, emotsionaalne intelligentsus, otsuste vastuvõtmine ja nende põhjendamine, läbirääkimisoskus, suhtlemisoskus, empaatia, kriitiline mõtlemine, loominguline mõtlemine ja enesekehtestamise oskus. Neid oskusi püüab ka antud projekt osalevates õpilastes arendada. Lisaks soovitakse tõsta projektiga õpilaste õpimotivatsiooni, kaasatust ainetunnis, vähendada tõrjutust ja koolikiusamist ning  ennetada koolist väljalangemist. Eesmärgiks on ka õpetajate koostööna uute õppematerjalide väljatöötamine ja kasutuselevõtt ning uute õppemetoodikate rakendamine klassiruumis, tagamaks kõigi õpilaste kaasatus ning sõbralik õhkkond klassiruumis.

Projekt aitab arendada ka õpilaste võõrkeele- ja digipädevusi.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Projekti Youtube kanal;
 • Projekti Facebooki leht;
 • Projekti koduleht;
 • Projekti eRaamat;
 • Twinspace eTwinningu keskkonnas;
 • Oma riiki tutvustava video tegemine; ettekanded kultuurist ja traditsioonidest;
 • Eurooplaseks olemise tähtsuse sõnastamine ja selle väljendamine pildis ja sõnas (plakatid, videod);
 • Rahvusvahelise laste õiguste päeva ja rahvusvahelise solidaarsuspäeva tähistamine koolis 20.12.2019 ja 2020. a-l.;
 • Plakatid ja sõnaraamat igas riigis kasutava kehakeele ja žestide kohta;
 • Logokonkurss;
 • Oma riiki tutvustavad mängud (Kahoot jms);
 • Projektiga seotud sõnu ja teemasid käsitlevate puzzlede tegemine ja kokkupanek;
 • Erinevad tegevuspäevad õpilastele (kaasavad mängud, klassidünaamikat parendavad tegevused jms);
 • Filmide vaatamised, arutelud, väitlused;
 • Kunstiteoste loomine projektiga seotud teemadel;
 • Ühe loo ühiskirjutamine;
 • Ise oma riiki tutvustavate suveniiride loomine partnerkoolidele kinkimise eesmärgil;
 • Traditsiooniliste sportmängude päeva korraldamine koolis (sportlikud mängud partnerriikides);
 • Sallivust „promovate“ t-särkide või nokamütside kujundamine ja tootmine; ühe näidendi loomine ja ettekandmine;
 • Näitused koolimajas; Erasmus+ nurk koolis;
 • Avatud uste päev töötubadega (Erasmus päev) kogukonna kaasamiseks ja projektile tähelepanu saamiseks.

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Kõik lähetused on lühiajalised õpilasgruppide vahelised ehk õppimistegevused õpilastele ja neid saatvatele õpetajatele!

 1. Eesti: november 2019
 2. Hispaania: märts 2020
 3. Rumeenia: mai 2020
 4. Türgi: oktoober 2020
 5. Põhja-Makedoonia Vabariik: märts 2021
 6. Itaalia: mai 2021

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, IT, kunst, sport, kirjandus, teater, ühiskonna- ja inimeseõpetus

Õpilased: 5.-9. klassid

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Oleme projekti peakoordinaatoriks st et peavastutus projekti käekäigu ja tulemuste eest lasub meil!
 • Youtube’i kanali loomine;
 • Projekti esimese lähetuse korraldamine novembris 2019 (õpetajad + õpilased).

Projekti tegevused:

*Ülevaadet Eestis toimunud projektinädalast saab vaadata Pärnu Postimehest – kliki siia

*Kiusamisvastase sõnumiga särkide ja tasside kavandeid – vaata siit

*Kooli tutvustav video – vaata siit

*HARNO eTwinningu veebiseminar “Kestlik ja kaasav kool“, milles projektijuht Liis Raal-Virks räägib ka antud projektist.

Koostööna sündinud noorteromaan:

Projektilähetuste tagasiside õpilaste ja õpetajate silme läbi:

Projketi eRaamat