2019/20 kooli tulevate laste vanemate koolitused

Esimesse klassi tulevate laste lastevanemate koolitused
Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

17. veebruar 2020 kell 17.00-18.00 „Lapse valmisoleks kooliks ja klassiõpetaja ootused kooli tulevale lapsele“klassiõpetaja A.Päit, K. Kesküla.

Mais toimuvad individuaalsed vestlused 2020/21 õppeaastal kooli tulevate õpilaste ja vanematega. Peredega võetakse individuaalselt ühendust.

Vestlusele tuleb laps koos ühe vanemaga. Palun laadida ARNO süsteemi koolivalmiduskaart. Õpilaspileti tarbeks jpg pildifail õpilase nimega saata aadressile koidula.sade@kuninga.parnu.ee

Enne vestlust  palume tutvuda kooli kodukorra ja päevakavaga ning  kohustus täita ära isikuandmete töötlemise nõusolek ja vestlusele tulles see kaasa võtta.

Palun võtta kaasa ka sünnitunnistuse koopia.

10. juuni 2020 kl 17.00 klassikoosolekud uute I klasside lapsevanematele.