Ohutuse tagamine koolis ja e-turvalisuse poliitika

Ohutuse ja e-turvalisuse tagamisel lähtutakse alljärgnevatest dokumentidest:

*Päevakava (põhinõuded Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis)

*Kooli kodukord (m-tehnoloogia kasutuse reguleerimine ainetunnis ja kooli territooriumil)

*Netikett (õpilaste privaatsus, autoriõigus)

*Kuidas kirjutada koolist saadetud e-kirja?

*Tahvlite ja arvutite kasutamise kord koolis

*Õppematerjalid:
Targalt internetis
Autoriõigused  (Creative Commons litsentsid)
Teiste autorite tööde ja avatud sisulitsentside kasutamine õppetöös

*Kooli õppekavas:
Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ ptk 4.
Liikluskasvatuse teemad ja nende käsitlemise maht on õppekavas ptk 6.

*Hädaolukorra lahendamise plaan

*Tegevus äkkrünnaku ajal