Järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
e-post: hm@hm.ee

Peaekspert Hiiu-, Järva-, Lääne-, Pärnu-, Raplamaa koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides on
Inna Mikli
Tel 7350579; 56256945
inna.mikli@hm.ee

Ekspertide põhiülesandeks on
õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse seiramine;
järelevalve planeerimine ja läbiviimine;
õppeasutuste ja pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas;
teabenõuetele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste lahendamine;
info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Kooli pidaja Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn

Pärnu Linnavalitsuse abilinnapea Varje Tipp 44 48 214 varje.tipp@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Koitla 44 48 252 ene.koitla@parnu.ee
Pärnu Linnavalitsuse üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 44 48 256 virve.laube@parnu.ee