Enjoy maths and sciences!

Lõbutse matemaatikas ja loodusainetes!

Projekti algus: 01.09.2020
Projekti lõpp: 31.08.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve meie koolil: 20 240eurot
Projekti sihtgrupp: 1.-6.klassi õpilased ja klassiõpetajad; loodusainete ja inglise keele õpetajad

Projektipartnerid:

 • Prantsusmaa, Arles – Ecole élémentaire publique Benoit
 • Itaalia, Buccinasco – ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE PINO PUGLISI
 • Island, Þingeyjarssveit – Stórutjarnaskóli

Projekti sisu ja eesmärgid:

Tänapäevane maailm tugineb suuresti teaduspõhisele tehnoloogiale ning matemaatiline pädevus ning loodusteaduste alased teadmised-oskused on täna hinnas, kuna 21. sajandi oskusteks on muuhulgas kriitiline mõtlemine, infotehnoloogilised pädevused ja koostööoskus.

Partnerkoolid vahetavad kogemusi ja praktikaid, et suurendada oma õpilaste huvi matemaatika ja loodusainete vastu ning tõsta õpetajate enesekindlust ja innovaatilisust nende ainete õpetamisel koolis. Eelkõige keskendutakse koostöiste IKT-vahendite kasutamisele õppetöös matemaatika ja loodusainete õpetamisel.

Projekti peamised eesmärgid:

 • Õpilaste huvi tõstmine matemaatika ja loodusainete vastu
 • Õpetajate pedagoogiliste pädevuste arendamine loodusainete ja matemaatika õpetamisel
 • Õpilaste koostööoskuse ja tulevikus tööturul läbilöögivõime suurendamine
 • Õpilaste kujundamine aktiivseteks Euroopa kodanikeks

Projekt aitab arendada ka õpilaste võõrkeele- ja digipädevusi.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • eRaamat parimate praktikatega
 • ühiselt loodud mäng Scratch programmiga
 • e-ajakiri partnerriikide floorast ja faunast
 • postrid küberturvalisusest
 • eTwinning projektilehekülg interaktiivsete projektiülesannetega
 • Rahvusvaheliste teaduspäevade ja matemaatikapäeva tähistamine koolis
 • Taaskasutust väärtustavad kunsti- ja käsitööpäevad koolis ning erinevad kunstitööd

Mobiilsused ehk projektilähetused:

 • Eesti: detsember 2021
 • Prantsusmaa: märts 2022
 • Itaalia: november 2022
 • Island: märts 2023

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Kogemuste jagamine projektinädalal Eestis järgmistel teemadel:
 • Hiilgavad tulemused PISA testides matemaatikas ja loodusainetes – edu võimalikud põhjused + meie kooli head praktikad
 • Robootika
 • IKT- vahendite lõimimine õppetöösse
 • Projektile sotsiaalmeediakonto loomine ja konto haldamine (Instagram)
 • Projekti tagasisidestamise ja hindamise protsessi läbiviimine projekti lõpus
 • Projektinädala läbiviimine projekti esimese mobiilsusena

Artikkel Eestis toimunud lähetusest:

14.jaan. 2022 Külalisõpetajad nägid Eesti koolis korda ja rõõmsaid lapsi

Geomeetriline jalutuskäik läbi Euroopa:

Raamat katsetest veega:

Raamat Euroopa vaatamisväärsustest (laste looming ja käsitöö):

Koostööna sündinud kokaraamat:

Piltsõnastik:

Projektis osalevate maade taimede, loomade ja rahvusparkide tutvustused:

Matemaatilsed ülesanded projektis osalevate koolide õpilaste poolt
“Problem solving through Europe”