Dokumendid

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava 2021-2031

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli arengukava tegevuskava 2021-2025 õppeaastaks

Pärnu Kuninga Tänava põhimäärus

Kooli õppekava üldosa alates 2021

Põhikooli ainekavad

Kuninga Tänava Põhikooli lihtsustatud õppekava

Kodukord 2023/24

Päevakava 2023/24

2023/24 õppeaasta üldtööplaan

Õppenõukogud 2023/24

HEV õpilaste õppe korraldamine Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli palgajuhend

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli teabehalduse kord 2019

Isikuandmete töötlemise tingimused

Arenguvestluste läbiviimise kord Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli hädaolukorra lahendamise plaan

Sotsiaalsete oskuste kujundamine ja riskikäitumise ennetamine

Riskide maandamiseks läbiviidavate tegevuste täiendav kava Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis

Videotunni reeglid

Vanema soovil seoses täiendavalt usaldusmeetmete rakendamisega õppetööst eemal viibiv õpilane

Tegevus äkkrünnaku ajal

Tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud COVID-19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral 2021/22 õppeaastal

Õpilaste tasuta sõit Pärnu maakonna avalikel bussiliinidel alates 09.10.2017

Dokumendiregister

VORMID:

Isikuandmete töötlemise nõusolek

Taotlus õppetööst puudumiseks:

Õpilaspileti dublikaat: Dublikaadi saab tasuta vanema taotluse alusel.

Taotlus uue õpilaspileti saamiseks:

Erasmus+ õpilasvahetuse raames projektikülaliste võõrustaja ankeet:

Taotlus MTÜ Kuninga Kool liikmeks astumiseks

HTM Tähtsamad tegevused 2023/24 õppeaastal