Hoolekogu

Hoolekogu esimees:
Tiina Kesküla
e-post: tiinakeskula[at]gail.com

Hoolekogu liikmed:

1. Jüri Kirss – kooli pidaja esindaja

2. Maarja Säde – vanemate esindaja

3. Kerly Siimpere- vanemate esindaja

4. Iris Ruut – vanemate esindaja

6. Helena Antson – vanemate esindaja

7. Rene Veski – vanemate esindaja

8. Ege Juurikas- õppenõukogu esindaja

9. Eda Sempelson- õppenõukogu esindaja

10. Reene Tammearu- õppenõukogu esindaja

11. Richard Oliver Allmaa – õpilasesinduse esindaja

12. Karel Reisenbuk – vilistlaste esindaja

13. Liis Õmblus- vilistlaste esindaja

14. Jaak Martinson- kooli toetava organisatsiooni esindaja

15. Andrus Kärpuk – kooli toetava organisatsiooni esindaja