Monthly Archives: märts 2024

Meie parimad linnutundjad

20. märtsil toimus Tartu Ülikooli loodusmuuseumis üle-eestiline linnuviktoriin, kus selgitati välja parimad noored linnutundjad. Neljateistkümnendat korda toimuval linnuviktoriinil osales 25 võistkonda.   6.–9. klassi vanuserühma võitjaks osutus 62 punktiga Tartu Loodusmaja huvikooli tiim. Teise koha pälvis 61 punktiga Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli tiim „Vesipapp“. Meie meeskond võistles koosseisus :  Rainer Prangli, Trevon Reial ja Randel Prangli. Õpilasi juhendas õpetaja Urmas Lekk.

Loe lisa »

Pärnu koolide ülelinnaline Nutivõistlus 2024

5.-6. klasside Nutivõistlus toimus 18. märtsil Tammsaare Koolis. Kool sai välja panna 3-liimelise võistkonna.Võistlus koosnes kolmest osast:1. osa – individuaalne test küberohutuse teemal, meeskonnaliikmete tulemused liideti. 2. osa – meeskondlik info otsimise/kontrollimise ülesanne. 3. osa – meeskondlik loovülesanne: Scratchis animatsiooni koostamine. Märksõnad, mida õpilased pidid oskama: taust, sprait, kostüüm. Kood pidi olema puhas ehk käsuridade arv minimaalne võimalik.Meie kooli võistkonda kuulusid 6.s …

Loe lisa »

Hõbediplom XII Üleriigiliselt Muusikaolümpiaadilt

15.-16. märtsil osales meie kooli 7.s kl õpilane Eva Beljaev XII Üleriigilise Muusikaolümpiaadi vabariiklikus voorus, kus osales 27 õpilast üle Eesti. Eva oli olümpiaadil väga tubli ja autasustati hõbediplomiga. Eva juhendaja oli muusikaõpetaja Reet Jürima.

Loe lisa »

Emakeelepäeval Pärnu-teemaline mälumäng

14. märtsil, emakeelepäeval, toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas viimastel aastatel juba traditsiooniks saanud Pärnu-teemaline mälumäng 7.-9. klassi õpilastele. Mälumängus osales 14 võistkonda. Kuna Pärnu-teema on koolis lõimitud õppeprotsessi, siis üheks eesmärgiks on olnud anda lastele teadmisi nii oma kooli kui ka kodulinna ajaloost, kultuurist ja loodusest. Kuna Lõimingu õpikogukonna eesmärgiks on ka leida viise, kuidas toetada andekat last, on …

Loe lisa »

Säästliku tarbimise nädal

Vaata koolimajas ka 3.s klassi plakatite näitust prügi vähendamise kohta. rbt

Loe lisa »

2004.a lennu S klassi kokkutulek

Meie kooli 2004.a lennu S klass peab kokkutulekut laupäeval, 25. mail. Algusega kl 15 toimub kokkusaamine Kuninga tänava põhikoolis.Oodatud on kõik õpetajad, kes neid juhendasid ning õpetasid. 🙂 Kell 17:00 on kõik osalised oodatud Sweet Rosiesse edasi jutustama ja lõõgastuma. 

Loe lisa »

Tunnustus meie raamatukoguhoidjale

Meie raamatukoguhoidja Daivi Jõerand pälvis Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu tunnustuse Aasta Kooliraamatukoguhoidja 2023. Kogu koolipere on tema üle väga uhke! Palju õnne!

Loe lisa »

Uue õppekava arendus

26. ja 27. veebruaril toimus koolis ühine ajurünnak uue õppekava üldosa põhipunktide sõnastamiseks. Arutleti kooli eripärade, väärtuste, õppekava rõhuasetuste, üldpädevuste rakendamise ja lõimingu teemadel. Lisaks õpetajatele, õpilastele, vilistlastele, hoolekogule ja õpilasesindusele olid kaasa mõtlema oodatud kõik huvilised.

Loe lisa »