Tugispetsialistid

Krislyn Maisalu- sotsiaalpedagoog
krislyn.maisalu@kuninga.parnu.ee
telefon +372 55 920 583

Veste Roosaar- koolipsühholoog
veste.roosaar@kuninga.parnu.ee

Lisaks pakuvad tuge ka koolivälised spetsialistid:

Pärnumaa Rajaleidja keskus (aadress: Metsa 1, 80010 Pärnu; telefon: 5886 0710; e-post: parnumaa@rajaleidja.ee; koduleht http://rajaleidja.ee/parnumaa/)

pakub lõimituna karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ehk eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist, psühholoogilist ja karjäärialast nõustamist ning karjääriinfo vahendamist. Samuti viiakse keskuses läbi ka maakonna nõustamiskomisjonide tööd.

 Õppenõustamine aitab lapsi, lapsevanemaid ja lastega töötavaid inimesi lapse võimete ning arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise ja käitumisega seotud probleemide

ennetamisel ning lahendamisel.

Eripedagoog selgitab välja lapse vajadused ja õpitaseme ning nõustab täiskasvanut lapse arendamiseks ja toimetuleku toetamiseks vajalike tugiteenuste, võimetekohase õppekava ja -vormi ning õpikeskkonna võimaluste leidmiseks.

Logopeed selgitab välja lapse kõnearengu taseme ja kommunikatsioonioskuse ning nõustab täiskasvanut lapse arendamise võimaluste leidmiseks.

Psühholoog selgitab välja lapse vajadused, arengutingimused ja lapse toetamise võimalused ning nõustab täiskasvanut lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide lahendamiseks.

Sotsiaalpedagoog selgitab välja lapse toimetulekut mõjutavad tegurid ning nõustab täiskasvanut lapse heaolu tagamise ning toimetulekuraskuste ennetamiseks ja lahendamiseks.

 Spetsialistid nõustavad

•             eelkooliealisi lapsi

•             üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppureid

•             lapsevanemaid

•             haridusasutuste töötajaid

•             kohalike omavalitsuste sotsiaal- ja haridusametnikke

ning juhte lapse arendamisel ja toetamisel

 Pakume individuaalseid ja grupinõustamisi, teemapäevi ja infoloenguid nii Rajaleidja keskuses kui haridusasutuses kohapeal.

Õppenõustamisteenuseid pakutakse lastele ja noortele vanuses 1,5-26.

Kui Te ei tea, millise spetsialisti poole pöörduda, küsige nõu Rajaleidja keskusest, kus selgitatakse välja probleemi põhiolemus ning suunatakse sobiva nõustaja juurde.