DROPS OF AWARENESS

Teadlikkuse piisad

Projekti algus: 01.09.2019

Projekti lõpp: 31.08.2022

Projekti ametlik keel: inglise

Projektipartnerid:

 • Saksamaa, Hannover – peakoordinaator – Schillerschule Hannover
 • Hispaania, Nuevo Baztán – Colegio Internacional Eurovillas
 • Itaalia, Bologna – Istituto comprensivo 9
 • Holland, Haarlem – Mendelcollege
 • Prantsusmaa, Trianon, Martinique – Collège Trianon

Projekti sisu ja eesmärgid:

Kliimamuutusi ei saa enam eirata ning üha enam noori astub üles, et tuua tähelepanu keskkonnakaitse vajadusele ja olulisusele. Ka meie projekti üheks eesmärgiks on muuta osalevate koolide õpilased aktiivseteks keskkonna eest seisjateks ning anda neile teadmised, oskused ja valmisolek keskkonnasäästlike eluviiside praktiseerimiseks ning oma kogukonna julgustamiseks, rakendamaks loodussõbralikke käitumismustreid oma igapäevaelus.

Projekt keskendub täpsemalt veega seotud temaatikale. Kolme projektiaasta jooksul õpivad osalejad tundma veega seotud probleeme ja eripärasid oma kodukohas ning partnerriikides, nad saavad teada globaalsetest veega seotud probleemidest ja püüavad leida võimalikke lahendusi või vähemalt olukorda pidurdavaid võimalusi. Õpilased omandavad teadmisi säästlikust veekasutusest ja hakkavad neid rakendama igapäevaelus.

Samuti paranevad õpilaste võõrkeele- ning digipädevused ja loodusteaduste alased teadmised.

Projekt on jaotatud osadeks 6-le semestrile:

 1. Vee ilu: veega seotud kaunid aspektid; vesi kui temaatika kunstis, muusikas ja kirjanduses.
 2. Erinevad sinisevarjundid – ookeanid: maailmameri ning meri/ookean meie kodus ja partnerriikides.
 3. Voolavad veed ning suured veesilmad – jõed ja järved: mageveekogud meie koduskohas ja partnerkoolide lähikonnas.
 4. Hindamatu aare – joogivesi: joogivee kvaliteet ja olukord meie regioonides.
 5. Nähtamatu veekulu: kuhu ja kui palju kulutame vett?
 6. Visioon veest: meie lahendused olukorrale.

Projekti nähtavad tulemused:

 • Virtuaalne koostöö eTwinningu keskkonnas;
 • Logokonkurss, fotokonkurss, plakatid ja voldikud vee tähtsusest, veega seotud kunsti-, muusika- ja kirjandusteoste tutvustamine;
 • Ülemaailmse veepäeva tähistamine koolis 22.03.2020;
 • Septembris 2020 prügikoristus;
 • Maa päeva tähistamine 22.04.2021;
 • Oktoobris 2021 Sacve Water Action Day: veetarbimise vähendamisele üleskutsumine;
 • Säästlikule veekasutusele üleskutsuvate lühifilmide tegemine + dokumentaalfilmi tegemine projekti kolmest aastast;
 • eRaamatu loomine projekti nähtavate tulemuste kohta;
 • Uurimused veest ja sellega seonduvast igas partnerkoolis (vee kvaliteet meie kodukohas, meie veetarbimine jne) + tulemuste esitlemine;
 • Eri riikide õpetajate koostööna valminud õppematerjalid antud temaatika õpetamiseks nii inglise keele kui loodusteaduste tundides;

Mobiilsused ehk projektilähetused:

 1. November 2019: Hannover, Saksamaa: õpetajate koolitustegevus (videote monteerimine) + koordinaatorite avakoosolek
 2. Aprill 2020: Pärnu, Eesti: õppimistegevus õpetajatele + õpilastele teemal „Läänemere ilu ja valu“
 3. Oktoober 2020: Bologna, Itaalia: õppimistegevus õpetajatele + õpilastele
 4. Veebruar 2021: Martinique, Prantsusmaa: õppimistegevus õpetajatele + õpilastele
 5. Juuli 2021: Hannover, Saksamaa: õpilaskonverents!
 6. Oktoober 2021: Haarlem, Holland: õppimistegevus õpetajatele + õpilastele
 7. Jaanuar 2022: Bologna, Itaalia: õpetajate koolitus + koordinaatorite koosolek
 8. Juuni 2022: Hispaania: õpilaskonverents!

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, loodusained, IT, muusika, kirjandus, kunst

Õpilased: 6.-9. klassid

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Teadmiste ja kogemuste jagamine seoses liitumisega Roheline Kool võrgustikuga;
 • „Noored Teadlased“ projekti kaudu saadud tehnika abil loodusteaduste alaste töötubade läbiviimine aprillis 2020;
 • eRaamatu kokkupanek;
 • Ülemaailmse veepäeva korralduse koordineerimine.

Projekti käigus valminud dokumentaalfilm (5 riigi videod)

Projekti lõpuks valminud eRaamat:

HARNO eTwinningu veebiseminar “Kestlik ja kaasav kool“, milles projektijuht Liis Raal-Virks räägib ka antud projektist.