e-Õppepäev

23.01.2017 toimub Pärnu linna ja maakonna koolides eÕppe päev. Sel päeval õpilased ei tule koolimajja ja ei istu koolipingis, vaid tunnid toimuvad veebis. Tegemist on Pärnu linna koolide/maakonna koostööprojektide “Pärnu linna digipööre” ja „Pärnu maakonna digipööre ehk õpime nutikalt“ jätkuprojektiga.

eÕppe päeva eesmärgid on:
1) arendada õpilaste ja õpetajate digipädevusi;
2) luua eeldused kaasaegsete võimaluste paremaks rakendamiseks õppeprotsessides;
3) kujundada õpilastes vastutus- ja kohusetunnet ning koostööoskust;
4) kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt e-kanaleid ja digitaalseid materjale;
5) koos õppida ja ühiselt luua digitaalseid õppematerjale.

E-õppe päev annab koolidele hea võimaluse õppeainete lõimimiseks ning erinevate aineõpetajate koostöö süvendamiseks.

Päeva kirjeldus õpilastele – eÕppe päeval õpilased kooli ei tule ja traditsioonilisi õppetunde ei toimu. Õpetajad eelnevalt valmistavad oma õpilastele ette digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendavad õpiülesandeid veebikeskkonnas.

Päeva kirjeldus õpetajatele – eÕppe päeval toimuvad õpetajatele üle Pärnu linna erinevates asukohtades õpitoad, maakonna koolide õpetajad korraldavad oma õpitoad soovi korral sobivates maakonna koolides või osalevad Pärnu linnas toimuvates õpitubades.