Õppetöö korraldus 18. mai- 10. juuni

Seoses eriolukorra lõppemisega 18.mail 2020 toimub õppetöö Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alljärgnevalt:

Õppetöö jätkub valdavalt distantsõppel. Veebitunnid toimuvad vastavalt veebitundide tunniplaanile, tundide info ekoolis.

Toimub osaline kontaktõpe eritunniplaani alusel abi ja tuge vajavatele õpilastele. Õpilastele edastatakse kontakttundide info personaalselt ekooli kaudu.

Täpsem info üleminekust kontaktõppele Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt