Õpetajad valmistusid uueks kooliaastaks

22. augustil käis grupp meie kooli õpetajaid Tartus TERA kooliga tutvumas. Külaskäigu põhieesmärgiks oli uurida, kuidas sealne kool ennastjuhtivat õppijat kujundab.

24. augustil osalesid Pärnu õpetajad haridustöötajate inspiratsioonipäeval.

25. augustil toimus meie kooli aulas õpetajatele koolitus “ReSTART”, mille koolitaja Martin Tiidelepp juba 2. aastat meie õpetajaid enne õppeaasta algust innustab ja motiveerib. Sai arutletud õpikogukondade olemust ja tegutsemist õpikogukondades ning iga õpetaja enda motiveerivaid tõekspidamisi ja õppeaasta eesmärke.

29. augustil said õpetajad osaleda meie kooli 15. hariduskonverentsil “Tähelepanu ja loovus tänases koolis”. Sel korral olid peaesinejateks Tauri Tallermaa ja Siiri Sisask. Mõlemad ettekanded olid huvitavad ja mõtlemapanevad. Näiteks: andke lastele igavust, siis muutuvad nad loovaks. Vaata lähemalt konverentside leheküljelt.

Lisaks käisid õpetajad erinevatel ainealastel koolitustel.

Vaata lisaks ka

Uue õppekava arendus

26. ja 27. veebruaril toimus koolis ühine ajurünnak uue õppekava üldosa põhipunktide sõnastamiseks. Arutleti kooli …