Kokkuvõte õppeaasta jooksul toimunud olümpiaadidest ja ainevõistlustest matemaatikas

Matemaatikas toimus õppeaasta jooksul erinevaid võistlusi ja olümpiaade.

Alustasime 30. novembril toimuva Nuputa eelvooruga, kus meie koolist osales 4 võistkonda (14 õpilast): 5c+6c, 5s+6s , 7c ja 7s. 7c kl. võistkond, kuhu kuulusid Frode Kuusk, Martin Kuuskmann ja Kasper Lepik, saavutasid II koha, mis tagas neile võimaluse osaleda vabariiklikus lõppvoorus. Lõppvoor toimus 17. veebruaril Tartumaal Ülenurme Gümnaasiumis, kus tulemuseks oli 17. – 18. koht 34 võistkonna seas.

31. jaanuaril oli olümpiaadi piirkonnavoor (7. – 12. kl.), meilt osales 17 õpilast. Parimad tulemused olid 8. kl.-s Rasmus Sillaotsal, kes saavutas II-III koha ja Rebeka Tammel, kelle tulemuseks oli II koht. Head tulemused olid ka 5.-6. koht – Frode Kuusk (7c kl.), 7.-9. koht – Kasper Lepik (7c kl.), 7. koht – Mattias Mahlakas (8s kl.), osalejaid vastavalt 7. kl. – 31, 8. kl. – 44 ja 9. kl. – 41.

4. – 6. kl. õpilastele toimus olümpiaad 21. veebruaril, kus 5. kl.-st osales meilt 8 (üldarv 52) ja 6. kl.-st 7 (üldarv 44). Parim tulemus Mattias Proosil (5c kl.) – II koht.

Üha enam kogub populaarsust rahvusvaheline võistlus Känguru, mis toimus 21. märtsil. Eestist osales 416 kooli 23712 õpilasega. Meie koolist oli osalejate arv sellel aastal 80 (eelmisel aastal oli osalejaid 55). Hea ainetundja nimetus anti 5. – 9. kl.-st Mattias Proosile (5c kl.), kelle tulemuseks oli 642. koht 4711 osaleja seas ja Kirke Roosmele (8s kl.) tulemusega 93. koht 3975 osaleja seas, noore teaduri märgi sai Rebeka Tamme (9c kl.), kelle tulemuseks oli 78. koht 2830 õpilase seas.

Kokku osales sellel aastal 88 õpilast (5. – 9. kl.) eelpool märgitud võistlustel.

Kiitus õpilastele ja tänu õpetajatele! Õpilasi valmistasid ette: Urve Paulmann, Kätlin Neimann, Tea Toode ja Triinu Haugas.

Urve Paulmann
matemaatika süvaõppe õpetaja

Vaata lisaks ka

Inglise keele olümpiaadi tulemused

Meie kooli õpilased saavutasid häid tulemusi inglise keele olümpiaadidel: 6.klass: INGER-LIIS SAVI ( 6.s) 6.-7.koht (õp. Annika …