ERASMUS + projekti ’DROPS OF AWARENESS’ virtuaalne lähetus

Meie kooli õpilased ja õpetajad osalevad sellel nädalal ERASMUS +  projekti  ’DROPS OF AWARENESS’ (Teadlikkuse piisad)

Virtuaalsel lähetusel, mida korraldab partnerkool  Colegio Internacional Eurovillas Madriidist, Hispaaniast.  

Keskonnaalane projekt keskendub täpsemalt veega seotud temaatikale. Projekti tegevuste raames  läbi kolme aasta õpivad osalejad tundma veega seotud probleeme ja eripärasid oma kodukohas ning partnerriikides, nad saavad teada globaalsetest veega seotud probleemidest ja püüavad leida võimalikke lahendusi või vähemalt olukorda pidurdavaid võimalusi. Õpilased omandavad teadmisi säästlikust veekasutusest ja hakkavad neid rakendama igapäevaelus.

Projektipäevade jooksul sel nädalal osalevad meie õpilased erinevates töötubades ja kuulavad erinevaid loenguid. Lapsed saavad täpsemaid teadmisi, mis on virtuaalne vesi/veekulu,  õpivad hindama oma vee tarbimise „jalajajälge“ ning millised veega seotud keskkonnaprobleemid on aktuaalsed partnerriikides. Koos rahvusvahelistes töögruppides arutatakse partnerkoolide õpilastega, kuidas vähendada vee tarbimist ning leitakse ka koolides võimalusi vee tarbimise vähendamiseks. Koos viiakse läbi ka ühine kunstiprojekt veega ja tehakse vee abil muusikat.

Meie lapsed on väga aktiivsed ja suurepäraste valdkonnateadmistega. Järgmistel lähetustel loodetakse juba reaalselt kohtuda.

Vaata lisaks ka

Külalised Prantsusmaalt

8.-12.04 külastasid meie kooli kaks tegevõpetajat Prantsusmaalt Avignoni linnast. Külastuse eesmärk oli külastada 7.-9. klassi …