Erasmus+ projekti “The Future of Water” tegemised

16.-21.04.2023 olid meil koolis külalised Saksamaa koolist Schillerschule Hannover. Külla tuli 14 õpilast ja 2 õpetajat. Külalisõpilasi majutasid meie kooli õpilaste pered. Pered sisustasid ka õpilaste vaba aega. Näiteks käidi korvaplli võistluseid vaatamas, rannas piknikul, mõned pered jõudsid selle aja jooksul käia külalisega Tallinnas.

Kohtumine toimus Erasmus+ projekti “The Future of Water” raames. Tegemist on projektiga, kus kahe kooli õpilased on uurinud oma maal taastuvenergia saamist ja  kasutamist.

Esimesel päeval esitleti mõlema kooli poolt ettekandeid. Tutvustati meie kooli ja Pärnut üldiselt. Sakslased näitasid oma kooli videot. Mängisime Pärnu saksakeele õpetajate aineühenduse koostatud orienteerumismängu Actionboundi äpi abil, kus sai tutvuda Saksa juurtega Pärnus. Peale lõunat jalutasid Saksamaa õpilased rannas ja sealt siirduti Pernova hariduskeskusse, kus tutvusti selle maja erinevate võimalustega.

Teisipäevane ühisprojekt sakslastega viis grupi meie õpilasi koos 3 õpetajaga Virtsu tuuleparki ja Muhumaale. Õpetaja Urmas oli kokku pannud toreda päevaplaani. Meil õnnestus saada väga head giidid tuulepargi tutvustamisel, Muhu muuseumis ja Muhu Katariina kirikus. Sõitsime üle Väikese väina tammi. Otsustasime külastada ka Saaremaal Maasi maalinna. Juttu oli nii loodusest, taastuvenergeetikast, kirjandusest, kooliharidusest, rahvariietest, jne. Enne Pärnusse jõudmist tegime sissejuhatusema järmisse päeva ka väikese tiiru Tuhu raba laudteel. Ühise väljasõiduga jäädi väga rahule. Kena etteaste tegid Herta ja Teet, kes Muhu kirikus koguduse esinaist tõlkisid. Lisaks mängis Herta kiriku orelil.

Kolmapäeval oli sama seltskonnaga plaanis külaskäik Riisa rabasse. Õpetaja Katrin Kurvits jagas infot raba olemusest ja vajalikkusest. Viimases peatuspaigas lahendasid õpilased Testmoz testi raba kohta. Teisipäeval ja kolmapäeval toitlustas meid bussijuht Tarmo. Eriline tänu Tarmole võrratu lõunasöögi eest. Enamus õpilasi kiitsid maitsvat toitu.

Neljapäeval said külalised Saksamaalt kahe tunni vältel osaleda töötoas, kus meisterdamiseks kasutati erinevaid looduslikke ja taaskasutusmaterjale. Kogutud materjalidest ja tühjadest kommikarpidest valmisid „Green Energy „ projekti raames mälestuste laekad. Materjal korjati erinevatel õppekäikudel laste endi poolt. Karpide aluspinna katmisel sai rakendada kahepoolse teibi ja värvitud liiva tehnikat, mis meie kooli õpilastele on väga hästi tuntud, aga Saksa noortele oli uus ja huvitav. Töötoas lõid rõõmuga kaasa ka Saksa kooli õpetajad. Lapsed olid mälestuste laegaste valmistamisel väga loovad ja kõik tööd tulid omanäolised. Töötuba juhendasid õpetajad Siiri, Kristi ja Ruth.

Pärast töötuba osalesid külalisõpilased meie õpilastega koos nende tundides.

Pärastlõunal kogunesime saali, kus meie õpilased tutvustasid liikuma kutsuva kooli tegemisi ja Saksa õpilased tegid ettekandeid kliimamuutustest Saksamaal. Seejärel loosisime rahvusvahelised rühmad ja õpilased alustasid kogu nädala tegevustest lühivideote koostamisega.

Neljapäeva lõpetuseks kogunesid asjaosalised kooli käsitööklassi, kus õppeköögis valmistati ühiselt mitmusugust toitu. Toidu tegemise kõrvalt sai mängitud erinevaid lauamänge. Õpetaja Anu akordionimängu saatel mängiti ka õues lõbusaid liikumismänge. Päeva ühistegemised lõpetasime õpetaja Katrini klassis LÜ õppemängude mängimisega.

Reedel olid sakslased koos eesti õpilastega tundides. Liiguti võõrustajate tunniplaani järgi, seega juhtuti eri tundidesse alates kehalisest kasvatusest lõpetades vene keelega. Peale lõunat oli aeg hüvasti jätta. Õpilased täitsid veel tagasiside küsimustiku, vaatasid oma kokkuvõtvaid videoid, mis andsid ülevaate nädala jooksul tehtust – nähtust ja said kätte sertifikaadi osalemise kohta. Lõpuks saatsime oma sõbrad bussijaama, kust nad koduteele asusid.

Aitäh peredele, kes terve nädala saksa õpilasi võõrustasid; fantastilistele õpilastele nii Eestis kui Saksamaalt ja õpetajate meeskonnale, kes terve nädala tegevuses olid! Eriti suur täna õpetaja Annikale, kes oli selle projekti meiepoolne koordinaator!

Nädal lõppes lubadusega: kohtumiseni sügisel Hannoveris!

Vaata lisaks ka

Rootslased külas

23.05 võõrustasime Stockholmi Eesti Kooli õpilasi ja õpetajaid. Tegu on meie armsa sõpruskooliga. Külaskäigu ettevalmistus …