Emakeelepäeval Pärnu-teemaline mälumäng

14. märtsil, emakeelepäeval, toimus Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli aulas viimastel aastatel juba traditsiooniks saanud Pärnu-teemaline mälumäng 7.-9. klassi õpilastele. Mälumängus osales 14 võistkonda. Kuna Pärnu-teema on koolis lõimitud õppeprotsessi, siis üheks eesmärgiks on olnud anda lastele teadmisi nii oma kooli kui ka kodulinna ajaloost, kultuurist ja loodusest. Kuna Lõimingu õpikogukonna eesmärgiks on ka leida viise, kuidas toetada andekat last, on kooli mälumäng täiendavaks teadmisteallikaks õpilastele, kes esindavad kooli Pärnu linna viktoriinil „Meie Pärnu“.

Mälumängu küsimused on tekkinud kooliraamatukogu ja aineõpetajate koostöös. Mitmed küsimused pärinesid õpetajate poolt ainetundides räägitud informatsioonist ning raamatukogus korraldatud kirjandusliku info otsimise võistlustelt. Õpilased võtsid mälumängust aktiivselt osa ning täiendasid saadud informatsiooniga oma teadmisi.

Õpikogukonna nimel pani kirja
Daivi Jõerand

Vaata lisaks ka

Rootslased külas

23.05 võõrustasime Stockholmi Eesti Kooli õpilasi ja õpetajaid. Tegu on meie armsa sõpruskooliga. Külaskäigu ettevalmistus …