A-klasside ühiskollaažid “Minu Eesti”

A-klassid tähistasid saabuvat kodumaa sünnipäeva ühistööde meisterdamisega. Kollaažid “Minu Eesti ” valmisid nii klassi- kui huvikooli tundides kolme nädala jooksul. Tublimad meisterdajad olid 1.-2. A, 3. A ja 7.A, kes esitasid rohkem kui ühe töö. Kuna kõik kollaažid  ei mahtunud kooli pidupäevanäitusele, siis leidsid need väärika  koha klassistendidel.